Sabino Guisu / Humo sobre tela / 240 x 180 cm.

sabino guisu astronauta